Erfarenhet

Från mina yrkesverksamma år har jag stor erfarenhet av psykoterapier med vuxna/unga vuxna, såväl långtidsterapi, korttidsterapi som stöd- och kristerapi. Jag har ingående kännedom om anknytningsteori, graviditets- och föräldraskapets psykologi, depression, oro och depression under graviditet, postpartum depression, föräldra-barn samspel, utvecklingspsykologi och konsultativ arbetsmetodik.

Jag har arbetat med bedömning och behandling av bland annat depression, pre- och postnatal depression, ångesttillstånd, krisbearbetning, svårigheter i föräldraskapet och traumatiska upplevelser.

Vidare har jag mångårig erfarenhet av arbetsstöd i form av konsultation till yrkesverksamma inom mödra- och barnhälsovård.