Erfarenhet

Från mina yrkesverksamma år har jag stor erfarenhet av psykoterapier med vuxna/unga vuxna, såväl långtidsterapi, korttidsterapi som stöd- och kristerapi. Jag har ingående kännedom om anknytningsteori, graviditets- och föräldraskapets psykologi, depression, ångest, oro och depression under graviditet, postpartum depression, föräldra-barn samspel, utvecklingspsykologi och konsultativ arbetsmetodik.

Jag har arbetat med bedömning och behandling av bland annat depression, ångest-, stress-,  kristillstånd och traumatiska upplevelser hos unga vuxna, vuxna i olika faser av livet och även i samband med föräldraskap svårigheter i föräldraskapet.

Vidare har jag mångårig erfarenhet av arbetsstöd i form av konsultation till yrkesverksamma inom mödra- och barnhälsovård.