Verksamhet

Jag erbjuder bedömning och behandling av nedstämdhet, depression, oro och depression under graviditet, postpartum depression, ångest-, kris- och stresstillstånd samt svårigheter i föräldraskapet.

Jag bedriver även utbildningsterapier.

Jag kan bedriva allt arbete och alla former av kontakter på såväl svenska som engelska.

Jag har tystnadsplikt och som all legitimerad personal i Sverige lyder jag under Hälso- och sjukvårdslagen.

Betalning sker mot faktura.